Sök böcker, filmer, musik...

Foldrar med lånevillkor i biblioteket

Så här går det till att låna hos oss på Bibliotek Uppsala.

Gå direkt till sidan för lånetider

Gå direkt till sidan för avgifter

Gå direkt till information om påminnelser

Read the borrowing policies in English or eight other languages

Lånekortet

Fyll i lånekortsansökan här på vår hemsida och hämta sedan lånekortet på biblioteket. Ta med giltig legitimation.

Barn kan få lånekort från det år de fyller sex år. Barn under 18 år behöver målsmans underskrift för att få ett lånekort.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det betyder att du ansvarar för böcker och annat som lånas med kortet. 

Målsman ansvarar för material som lånas på lånekort för barn under 18 år.

Du behöver en PIN-kod för att låna, låna om och reservera.

Om du tappar bort ditt lånekort, anmäl det till biblioteket, så spärrar vi kortet.

Har du glömt ditt lånekort hemma kan du låna med personnummer och PIN-kod i våra låneautomater, eller visa legitimation.

Avsluta lånekort

Vill du inte längre ha lånekort hos oss, behöver du avsluta ditt låneavtal. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till kundtjanst@bibliotekuppsala.se eller besöka något av våra bibliotek. Dina personuppgifter ligger kvar tills du själv säger upp avtalet med Bibliotek Uppsala.

Sekretess

Behandling av personuppgifter

Som innehavare av ett bibliotekskort har du ingått ett avtal med Bibliotek Uppsala. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig.

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna lagras för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster och för att biblioteket ska kunna komma i kontakt med dig som användare.

I biblioteksdatasystemet finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och låntagar-ID. Dessutom visas lån och reservationer.

All personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade.

När vi hjälper dig med uppgifter som rör lån och vårt låntagarregister behöver du visa giltig legitimation.

Uppgifter om lån och avgifter

Uppgifter om dina lån försvinner när du lämnar tillbaka det du lånat. Undantag görs för dvd, cd och tv-spel. De uppgifterna sparas i tre dagar efter återlämning för att vi ska kunna kontakta dig om någon skiva blivit kvarglömd.

Personliga utskick sparas i biblioteksdatasystemet i 30 dagar. Detta görs för att bibliotekets personal ska kunna se att meddelandena har skickats.

Om du har en avgift att betala är uppgifterna kvar till dess att du har betalat avgiften.

På bibliotekuppsala.se avgör du själv om du vill spara din lånehistorik och en minneslista. Det är bara du som kan se de uppgifterna. Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig och du har rätt att begära att uppgifterna ändras om de är felaktiga.

Du får hjälp på ditt närmaste bibliotek. .

Vill du veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig? Vänd dig till Uppsala kommuns dataskyddsombud.

Lånetider

Du ansvarar själv för att lämna tillbaka det du lånat i tid. Lånetiden hittar du på kvittot. Förutom på kvittot så kan du alltid se dina lånetider i Mina sidor.

En vanlig bok kan du låna i 28 dagar, sedan måste du låna om den. Det kan du göra själv i Mina sidor, du kan skicka ett mejl till vår kundtjänst eller ringa oss på 018-7271700. Du kan också låna om på något av våra bibliotek.

Reservationslånetid

Om någon står i kö på det som du lånat blir lånetiden kortare. 14 dagar är reservationslånetiden för en vanlig bok.

Sen återlämning

Om du lämnar tillbaka dina lån för sent, efter förfallodatumet, tar biblioteket ut en så kallad övertidsavgift. Avgiften läggs automatiskt på ditt lånekort.

Sent omlån

Om du lånar om för sent, efter förfallodatumet, tar biblioteket ut en övertidsavgift. Avgiften läggs automatiskt på ditt lånekort.

Avgifter

Om du inte lämnar tillbaka eller lånar om det du lånat i tid så tar biblioteket ut en avgift, en så kallad övertidsavgift. Vi tar också ut avgifter för de påminnelser som vi skickar ut om lånet är mycket försenat. Om du har en skuld på 50 kronor eller mer kan du inte låna eller reservera. När du har betalat så att din skuld är under 50 kronor kan du låna och reservera igen.

Om du tappar bort det du har lånat måste du ersätta det. Då skickar vi en faktura. 

Du kan se om du har en skuld till oss i Mina sidor, och betala den direkt. Där kan du också låna om det du har lånat. Du kan inte betala räkningar som skickats som brev i Mina sidor.

Påminnelser

Påminnelse innan återlämning

Om du vill kan du få en påminnelse (så kallad övertidsvarning) några dagar innan du ska lämna tillbaka det du har lånat. Du kan välja att få påminnelsen via sms eller e-post. Var noga med att ditt telefonnummer och din e-postadress är uppdaterade på ditt bibliotekskonto.

Observera att påminnelsen är en extra hjälp. Om du av någon anledning inte får en påminnelse, till exempel vid tekniska problem, är det ändå ditt ansvar att lämna tillbaka det du lånat i tid.

Förseningspåminnelser

Om ett lån är försenat så kommer du först att få två påminnelser och därefter skickar biblioteket en räkning. Avgiften för en påminnelse är 25 kronor. Du kan välja att få påminnelser via e-post eller brev. Var noga med att din e-postadress är uppdaterad på ditt bibliotekskonto. Räkningar skickas alltid som brev.
Om det finns reservationskö på det du har lånat så skickas en extra påminnelse strax efter förfallodatumet.

  • Första påminnelsen: 2 veckor efter förfallodatumet. Kostnad: 25 kronor.
  • Andra påminnelsen: 6 veckor efter förfallodatumet. Kostnad: 25 kronor.
  • Räkning: 10 veckor efter förfallodatumet. Kostnad: se sidan Avgifter.

Återlämning

Du kan lämna tillbaka det du lånat på vilket av våra 13 bibliotek du vill. Låna här – lämna där!