Sök böcker, filmer, musik...

Gränbybibliotekets tegelfasad och entrédörr. Framför dörren står bruna och röda bänkar.

Biblioteket är stängt tills vidare

Gränbybibliotekets lokaler görs om till allaktivitetshus i Kultur och Fritids regi. Biblioteket görs om till skolbibliotek.
Välkomna att besöka det nya biblioteket i Gränbystaden i stället. Vi finns på tredje våningen i gallerian, vid Östra entrén.

Gränbystadens bibliotek

Kontakta Gränbybiblioteket

Adress: Liljeforstorg 1, 754 29 Uppsala

Telefon: 018-7275742

E-post: granbybiblioteket@uppsala.se

   Följ Gränbybiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta