Sök böcker, filmer, musik...

En äldre kvinna med kaffekopp.

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan du låna böcker genom tjänsten Boken kommer.

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket.

Bibliotekets personal kommer hem till dig med böcker som du beställer och hämtar dem igen efter en månad.

Du kan få hemsändning av både skönlitteratur och facklitteratur, tidskrifter, musik, ljudböcker, talböcker, böcker med stor stil och böcker på lätt svenska.

Om du bor på landsbygden kan du få hem beställningen via Biblioteksbussen.

Bibliotek Uppsala behöver få följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer

Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna komma hem till dig.

Vi sparar även information om vad du tycker om att läsa för att kunna ge dig så bra hjälp som möjligt.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer eller organisationer. All personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade. 

Vi sparar dina personuppgifter och dina eventuella önskemål om vad Boken kommer-servicen ska innehålla så länge du använder servicen. Om du inte längre vill använda servicen, kontakta oss på telefon: 018-7271770.

Talboken kommer

Har du sedan tidigare Taltidning kan du få talböcker direkt till din Daisy-spelare. Kontakta oss för att få Talboken kommer.

Kontakt

Telefon Boken kommer: 018-7271770

Telefon Talboken kommer: 018-7271770

Telefontid: måndag–fredag 9.00–12.00 och 13.00-16.00.

Adress: Boken kommer  
Uppsala stadsbibliotek  
Box 643  751 27 Uppsala

E-post: bokbuss@uppsala.se